Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stawiguda do potrzeb przeciw pożarowych

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 159 658,06 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: - PROGRAM/FUNDUSZ: Środki własne TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano wewnętrzną instalację hydrantową, wydzielono pomieszczenie hydroforu wraz z przebudową instalacji elektrycznej na cel przeciw pożarowej.

Opublikowane: 28 marca, 2024 12:06 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 12:55 pm