Wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w aparat USG

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 397 980,00 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 242 970,00 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania zakupiono aparat USG, który jest wykorzystywany w Gminnym Ośrodku Zdrowia.

Opublikowane: 28 marca, 2024 12:03 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 12:55 pm