Termomodernizacja budynku przedszkola w Bartągu

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 894 903,70 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 495 378,05 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2021-2022
OPIS: W ramach zadania ocieplono ściany zewnętrzne, wymieniono pokrycie dachowe, rynny, stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, piec i instalację c.o., oświetlenie, wyremontowano kominy instalację odgromową a także położono tyki i wymalowano ściany.

Opublikowane: 27 marca, 2024 4:11 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 12:55 pm