Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rusi

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 2 607 975,09 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 926 914,10 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022
OPIS: W ramach zadania ocieplono ściany zewnętrzne, poddasze, wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, kotły z palnikami olejowymi, instalację c.o., oprawy oświetleniowe, zamontowano panele solarne i fotowoltaiczne.

Opublikowane: 27 marca, 2024 4:07 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 12:55 pm