Prace konserwatorskie kapliczki w Tomaszkowie

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 18 062,92 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 17 334,92 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Program Ochrony Zabytków MKiDN TERMIN REALIZACJI: 2022
OPIS: W ramach zadania przeprowadzono prace konserwatorskie polegające na czyszczeniu i dezynfekcji kapliczki, wykonaniu opaski wokół obiektu, konserwacji dzwonu i mechanizmu sterującego, uzupełnieniu ubytków i impregnacji powierzchni.

Opublikowane: 27 marca, 2024 4:04 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 12:55 pm