Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Nad Łyną w Bartągu

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 121 805,17 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 440 581,78 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022
OPIS: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 850,00 m i szerokości 2,50 m wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, małą architekturą (tablice) i elementami bezpieczeństwa ruchu.

Opublikowane: 27 marca, 2024 4:02 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 12:55 pm