Budowa oświetlenia boiska w Wymoju

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 41 551,18 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 35 318,50 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano sieć elektroenergetyczną nN oświetlenia istniejącej altany i boiska gminnego (montaż refraktora wraz z konstrukcją wsporczą).

Opublikowane: 27 marca, 2024 3:59 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 12:55 pm