Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Stawigudę z Wymojem – etap II

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 715 935,65 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 608 545,30 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 540,00 m i szerokości 2,50 m wraz z małą architekturą (tablice) i elementami bezpieczeństwa ruchu.

Opublikowane: 27 marca, 2024 3:57 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 12:55 pm