Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Stawigudę z Wymojem – etap I

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 059 019,24 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 767 674,06 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2021-2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o długości 1.930,00 m i szerokości 2,50 m wraz z małą architekturą (tablice) i elementami bezpieczeństwa ruchu.

Opublikowane: 27 marca, 2024 3:55 pm, ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2024 at 12:55 pm