Budowa ścieżki pieszo – rowerowej z miejscowości Gryźliny do miejscowości Zielonowo

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA 1 588 695,50 zł WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 249 500,43 zł PROGRAM/FUNDUSZ: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 TERMIN REALIZACJI: 2022-2023
OPIS: W ramach zadania wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową o długości 1.015,00 m i szerokości 2,50 m o nawierzchni asfaltobetonowej wraz małą architekturą (ławki, kosze, tablice) i elementami bezpieczeństwa ruchu oraz oświetlenie.

Opublikowane: 27 marca, 2024 1:29 pm, ostatnia aktualizacja: 27 marca, 2024 at 1:47 pm