Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków oraz budowa sieciwodociągowej na działce nr ewid. 56/1 obręb 8 w Kamieńsku

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: - DOFINANSOWANIE: Środki własne TERMIN REALIZACJI: 2023
WIELKOŚĆ: -

Opublikowane: 15 marca, 2024 2:47 pm, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 2:49 pm