Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 44 868 736,59 złW tym budowa oczyszczalni: 7 556 444,00 zł DOFINANSOWANIE: 877 886,00 zł - dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TERMIN REALIZACJI: 2020 - 2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków stanowi zblokowany obiekt inżynieryjny składający się m.in. ze zbiorników reaktora biologicznego. Ma ona przepustowość 221 m3/d. Oprócz głównego budynku na terenie oczyszczalni znajdują się także: budynek na skratki, magazyn wapna, wiata na odwodniony osad oraz pomieszczenie kraty schodkowej. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane kanałem do rzeki Nieciecz. Przedmiotowa oczyszczalnia została zaprojektowana z myślą o przyjęciu ścieków z miejscowości Biała oraz Gawłów z pewnym zapasem na nowe podłączenia w przyszłości. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano również drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowanie terenu wokół oczyszczalni. Odprowadzanie ścieków poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni to dużo mniejsze szanse na zanieczyszczenie środowiska, ale także brak konieczności kontrolowania i opróżnienia szamb. Ponadto dana inwestycja odciąży oczyszczalnię ścieków w Rząśni w zakresie ścieków dowożonych zarówno biorąc pod uwagę dodatkowe miejsce zrzutu, jak i znaczną redukcję szamb u mieszkańców, którzy podłączą się do kanalizacji.
[smartslider3 slider="263"]

Opublikowane: 23 lutego, 2024 2:56 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 1:12 pm