Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 44 868 736,59 złW tym budowa kanalizacji w msc. Biała: 25 391 442,75 zł DOFINANSOWANIE: Dla całości budowy sieci kanalizacyjnej w ramach przedmiotowego zadania: 3 109 595,47 zł - dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. TERMIN REALIZACJI: 2020 - 2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Wykonanie przedmiotowej inwestycji pozwoliło nam na skanalizowanie bardzo dużego obszaru naszej gminy, a przyłączenie do sieci znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie naszym mieszkańcom. W ramach przedmiotowego zadania w miejscowości Biała wykonano łącznie 14,54 km sieci grawitacyjnej DN200, 5,7 km kanalizacji tłocznej DN110, 338 szt. przyłączy oraz 14 kpl. tłoczni. W wielu miejscach odtworzono połowę lub całą szerokość warstwy ścieralnej co zdecydowanie poprawiło komfort poruszania się po danej miejscowości.
[smartslider3 slider="266"]

Opublikowane: 23 lutego, 2024 3:18 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 1:11 pm