Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rekle

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 44 868 736,59 zł łW tym budowa kanalizacji w msc. Rekle: 4 896 300,10 zł DOFINANSOWANIE: Dla całości budowy sieci kanalizacyjnej w ramach przedmiotowego zadania:3 921 960 - dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej TERMIN REALIZACJI: 2020 - 2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Wykonanie przedmiotowej inwestycji pozwoliło nam na skanalizowanie bardzo dużego obszaru naszej gminy, a przyłączenie do sieci znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie naszym mieszkańcom. W ramach przedmiotowego zadania w miejscowości Rekle wykonano łącznie 2,1 km sieci grawitacyjnej DN200, 1,9 km kanalizacji tłocznej DN110, 62 szt. przyłączy oraz 3 kpl. tłoczni. Dodatkowym pozytywnym aspektem przedmiotowej budowy było odtworzenie dróg po prowadzonych pracach. W wielu miejscach odtworzono połowę lub całą szerokości warstwy ścieralnej co zdecydowanie poprawiło komfort poruszania się po danej miejscowości.
[smartslider3 slider="268"]

Opublikowane: 24 lutego, 2024 4:41 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 1:17 pm