Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gawłów

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 44 868 736,59 zł łW tym budowa kanalizacji w msc. Gawłów: 7 024 549,74 zł DOFINANSOWANIE: Dla całości budowy sieci kanalizacyjnej w ramach przedmiotowego zadania: 3 109 595,47 zł - dotacja i pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. TERMIN REALIZACJI: 2020 - 2023
ROBOTY WYKONANE W RAMACH ZADANIA: Wykonanie przedmiotowej inwestycji pozwoliło nam na skanalizowanie bardzo dużego obszaru naszej gminy, a przyłączenie do sieci znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie naszym mieszkańcom. W ramach przedmiotowego zadania w miejscowości Gawłów wykonano łącznie 4,7 km sieci grawitacyjnej DN200, 1,8 km kanalizacji tłocznej DN110, 70 szt. przyłączy oraz 3 kpl. tłoczni. W wielu miejscach odtworzono połowę lub całą szerokości warstwy ścieralnej co zdecydowanie poprawiło komfort poruszania się po danej miejscowości.
[smartslider3 slider="267"]

Opublikowane: 23 lutego, 2024 6:40 pm, ostatnia aktualizacja: 11 marca, 2024 at 1:11 pm