Modernizacja budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 3

TERMIN REALIZACJI: 2019 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 357 465,12 zł ZAKRES ZADANIA: Wykonano kompleksowy remont dachu w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w Dębnie wraz z nadzorem inwestorskim i usługami towarzyszącymi. W zakres zadania wchodziły roboty rozbiórkowe dachu, roboty remontowe dachu i wykonanie instalacji odgromowej. FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno

Opublikowane: 15 marca, 2024 1:29 pm, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 1:31 pm