Modernizacja świetlic wiejskich

TERMIN REALIZACJI: 2019 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 158 434,52 zł ZAKRES ZADANIA: Opracowano PT remontu świetlicy wiejskiej w Dolsku oraz remont obiektu wraz z nadzorem inwestorskim polegający na wymianie pokrycia dachowego. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w Dolsku. Wykonanie innych koniecznych robót budowlanych w świetlicy wiejskiej w Dolsku, na działce o nr ewid. gruntu 306/1obręb Dolsk.  FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno

Opublikowane: 15 marca, 2024 1:37 pm, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 1:38 pm