Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Hołdowniczej

TERMIN REALIZACJI: 2019 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 402 503,98 zł ZAKRES ZADANIA: Wykonano PT budowy kanalizacji deszczowej w ul. Hołdowniczej (I etap-300m) i ul. Zielonej (700m) w Dębnie. W roku 2019 wykonano odcinki sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Hołdowniczej oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z nadzorem inwestorskim oraz usunięto drzewa będące w kolizji z inwestycją FINANSOWANIE: Budżet Gminy Dębno

Opublikowane: 15 marca, 2024 1:41 pm, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 1:43 pm