Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska

W grudniu 2023 r. zakończyła się inwestycja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółku Kadłuby i Matyska w Koniakowie. Zadanie polegało na wykonaniu 5025 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączeniem 59 budynków (29 budynków w Koniakowie, 30 budynków w Istebnej), 885,5 mb kolektora tłocznego, budowa dwóch przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (1 w Koniakowie, 1 w Istebnej), w ramach robót przygotowawczych: wycinka zieleni i rozbiórka nawierzchni jezdni w miejscach przejścia kanalizacji, wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz montaż studni, odtworzenie nawierzchni.

Na zadnie pozyskano środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Opublikowane: 23 lutego, 2024 9:55 am, ostatnia aktualizacja: 6 marca, 2024 at 10:17 am