Modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w m. Soborzyce, działka ewid.nr 1496 obręb Soborzyce, gm. Dąbrowa Zielona. Etap 1 i 2

Modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w m. Soborzyce, działka ewid.nr 1496 obręb Soborzyce, gm. Dąbrowa Zielona. Etap I i II WARTOŚĆ INWESTYCJI: 287 071,46 zł

Opublikowane: 20 czerwca, 2024 11:27 am, ostatnia aktualizacja: 20 czerwca, 2024 at 3:25 pm