Oczyszczalnia ścieków Istebna-Gliniane

Ochrona środowiska oraz ochrona wód gruntowych i powierzchniowych są istotnymi inicjatywami proekologicznymi, a zarazem celami priorytetowymi w Gminie Istebna na najbliższe lata i stanowią czynnik niezbędny dla ochrony przyrody naszego regionu oraz poprawy życia mieszkańców, a także polepszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki na terenie Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Celem realizacji inwestycji jest zwiększenie ilość osób, które będą mogły skorzystać z systemu oczyszczania ścieków, a efektem będzie zmodernizowana, nowoczesna i spełniająca wymogi ochrony środowiska oczyszczalnia Gliniane w Istebnej. Przypominamy, iż w listopadzie 2022 podpisano także umowę na roboty budowlane na oczyszczalnię ścieków Pustki w Koniakowie.  

Opublikowane: 3 stycznia, 2023 12:27 pm, ostatnia aktualizacja: 4 stycznia, 2023 at 3:55 pm