Przebudowa grilla „Pod Skocznią”

W ramach przebudowy został odnowiony w tradycyjnym stylu Beskidu Śląskiego grill, gdzie zostało wykonane nowe pokrycie dachowe, instalacje oraz zaplecze kuchenne wraz z wyposażeniem (stoły, ławy, blaty). Zachowany styl obiektu (drewno, kamień) znacznie poprawiło jego estetykę i funkcjonalność. Obok grilla jest zamontowana tablica turystyczna z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi, przyrodniczymi i kulturowymi tej części pogranicza polsko-czeskiego. Inwestycja realizowana jest ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i Gminy Istebna w ramach projektu pn. „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego transgranicznej doliny rzeki Olzy – etap I”, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.  

Opublikowane: 3 stycznia, 2023 1:47 pm, ostatnia aktualizacja: 4 stycznia, 2023 at 12:31 pm