Oczyszczalnia ścieków Koniaków-Pustki

Gmina Istebna jest beneficjentem projektu pn. ,,Poprawa jakości życia mieszkańców oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju turystyki poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków na terenie gminy Istebna". W ramach projektu zakończono inwestycję pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie". W najbliższym czasie rozpocznie się procedura związana z dokonaniem odbioru końcowego inwestycji. Projekt jest zrealizowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w którym gmina Istebna otrzymała finansowanie ze środków Unii Europejskiej  w kwocie 5 359 271,10 zł z krajowych środków budżetu państwa w kwocie 630 502,49 zł. Pozostałe środki to wkład własny na wydatki kwalifikowane oraz niekwalifikowane finansowane w ramach pozyskanych środków przez gminę Istebna z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 000 000,00 zł , subwencji wodno-kanalizacyjnej  2 500 000,00 zł  i środków własnych gminy.  

Opublikowane: 4 stycznia, 2023 11:04 am, ostatnia aktualizacja: 4 stycznia, 2023 at 3:56 pm