Modernizacja ulic w rejonie ul. Racławickiej, Tartacznej, Poprzecznej

TERMIN REALIZACJI: 2019 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 484 415,68 zł ZAKRES ZADANIA: Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Poprzecznej oraz nawierzchni ulicy Willowej wraz z odwodnieniem, w Dębnie z nadzorem inwestorskim. Wykonanie stałej organizacji ruchu w ul. Willowej w Dębnie wraz z wymaganymi uzgodnieniami. FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno

Opublikowane: 15 marca, 2024 1:55 pm, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 1:56 pm