Utwardzenie działek dojazdowych do boksów przy ul. Witosa

TERMIN REALIZACJI: 2019 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 105 000,00 zł ZAKRES ZADANIA: Wykonano dokumentację projektową dotyczącą utwardzenia i oświetlenia działek przy ul.Witosa w Dębnie. Utwardzono powierzchnię działek budowlanych w celu poprawy komunikacji wraz z budową oświetlenia przy ul. Witosa w Dębnie, na działkach o nr ew. gruntu 327/45, 865/3, 865/8 i 865/2 obręb 5 Dębno z nadzorem inwestorskim. FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno

Opublikowane: 15 marca, 2024 1:57 pm, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 1:59 pm