Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Dargomyskiej w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2020 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 590 930,13zł ZAKRES ZADANIA: Wykonano nawierzchnię bitumiczną odcinka drogi gminnej o długości ok. 160 mb i szerokości 6 mb, począwszy od nawierzchni istniejącej w km 0+880 do km 0+720 o powierzchni ok. 1200m2. Zlecono nadzór inwestorski nad zadaniem. FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno

Opublikowane: 15 marca, 2024 2:09 pm, ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2024 at 2:11 pm