Budowa miejsc postojowych przy SP w Cychrach

TERMIN REALIZACJI: 2020 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA:137 882,72 zł FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno ZAKRES ZADANIA:

Wykonano 10 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) oraz wybudowano jezdnię manewrową przy SP w m. Cychry, na działce nr 931/6. Budowa jezdni manewrowej i miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej. Szerokość jezdni manewrowej – 5,0m. Miejsca postojowe długości 5,0m, szerokość 2,50m i dla osób niepełnosprawnych 3,60m. Nad zadaniem ustanowiono nadzór inwestorski oraz wycięto drzewo kolidujące z wjazdem na plac z miejscami postojowymi.

Opublikowane: 17 marca, 2024 1:18 pm, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 3:14 pm