Budowa kanalizacji i wodociągu w rejonie ul. Hołdowniczej w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2020 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 718 741,58 zł FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno ZAKRES ZADANIA:

W ramach zadania opracowano dokumentację budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni w ul. Hołdowniczej w Dębnie. Wybudowano kanalizację deszczowej na odcinku ok. 230 mb wraz z nawierzchnią jezdni z kostki betonowej i wpustami ulicznymi. Nad zadaniem ustanowiono nadzór inwestorski.

Opublikowane: 17 marca, 2024 1:22 pm, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 3:13 pm