Rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków

TERMIN REALIZACJI: 2021 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 117 606zł FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno ZAKRES ZADANIA:

Udzielono dotacji na prace przy sakralnych obiektach zabytkowych w gminie:

1) malowanie ścian wewnętrznych kościoła parafialnego w Sarbinowie;

2) wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z pracami konserwatorskimi we wnętrzu kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Dargomyślu;

3) rekonstrukcja posadzki w kościele filialnym pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Dysznie.

Opublikowane: 17 marca, 2024 1:35 pm, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 3:13 pm