Modernizacja ulic w rejonie ul. Racławickiej

TERMIN REALIZACJI: 2021-2022 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 1 208 028,09 zł FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno ZAKRES ZADANIA:

W ramach zadania przebudowywany jest odcinek ul. Racławickiej o długości ok. 250 mb w Dębnie od ul. Chrobrego do Poprzecznej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Opracowano dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadania, zawarto umowę z wykonawcą robót oraz zlecono nadzór inwestorski.

Opublikowane: 17 marca, 2024 1:42 pm, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 1:51 pm