Modernizacja placu zabaw w Dysznie

TERMIN REALIZACJI: 2021 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 126 809,21 zł FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno ZAKRES ZADANIA:

Zadanie obejmowało budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz ogrodzenia, na działce nr 285/3 w Dysznie.

Opublikowane: 17 marca, 2024 1:45 pm, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 1:53 pm