Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze 5 przejść dla pieszych na ul. Słowackiego (2 przejścia), ul. Daszyńskiego,ul. Kościuszki oraz ul. Grunwaldzka w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2021 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 84 470,07 zł FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania w formule zaprojektuj i wybuduj wykonano: opracowanie kompleksowej dokumentacji wraz ze schematem stałej organizacji ruchu wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych. wybudowanie – wykonanie kablowych linii oświetlenia ulicznego, montaż 10 szt. słupów oświetleniowych stalowych - rurowe stożkowe z powłoką cynkową nanoszoną zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa zaopatrzone w wysięgnik łukowy mały oraz oprawę LED o mocy zapewniającej oświetlenie przejścia zgodnie z normami, obudowa aluminiowa, optyka asymetryczna do doświetlenia przejść dla pieszych, II kl. ochronności kolor lightgrey.

Opublikowane: 17 marca, 2024 2:24 pm, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 2:10 pm