Przebudowa ul. Tartacznej i Sportowej w Dębnie

TERMIN REALIZACJI: 2022 - 2023 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 2 812 477,77 zł FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno ZAKRES ZADANIA: W ramach zadania została zaktualizowana dokumentacja projektowa oraz przygotowana nowa obejmująca ul. Sportową. Ogłoszono przetarg na remont nawierzchni ul. Sportowej oraz przebudowę ul. Tartacznej raz z budową linii oświetlenia drogowego. Wykonano remont nawierzchni jezdni asfaltowej ul. Sportowej na odcinku o długości ok. 349m - od przejazdu kolejowego przy drodze krajowej nr 23, do drogi powiatowej nr 2134Z w ul. Gorzowskiej, w trakcie realizacji jest przebudowa ul. Tartacznej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gorzowską, na odcinku o łącznej długości 416m (od ul. Gorzowskiej do ul. Racławickiej i odcinkiem sięgacza od ul. Racławickiej do istniejącej nawierzchni z płyt betonowych).

Opublikowane: 17 marca, 2024 2:21 pm, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 2:10 pm