Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4×4 uterenowiony dla jednostki OSP Różańsko

TERMIN REALIZACJI: 2023 - 2024 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 1 252 000,00 zł DOTACJA MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 68 400,00 zł DOTACJA KOMENDA GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ: 106 600,00 zł DOTACJA NARODOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE: 475 000,00 zł DOTACJA GMINA DĘBNO: 602 000,00 zł FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno ZAKRES ZADANIA: Średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN został zakupiony na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Różańsku, gmina Dębno.

Opublikowane: 17 marca, 2024 2:06 pm, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 3:09 pm