Rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru zabytków

TERMIN REALIZACJI: 2022 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA: 100 000 zł FINANSOWANIE:  Budżet Gminy Dębno ZAKRES ZADANIA:

Udzielono dotacji dla parafii św. Piotra i Pawła w Dębnie na prace konserwatorskie i restauratorskie przy arkadach kościoła.

Opublikowane: 17 marca, 2024 1:52 pm, ostatnia aktualizacja: 18 marca, 2024 at 1:56 pm