Budowa chodnika Tuchom - Chwaszczyno

Chodnik Chwaszczyno-Tuchom Rok inwestycji: 2017 Łączny koszt inwestycji – 1 695 371,91 zł – inwestor GDDKiA.  Koszt dokumentacji poniesiony przez Gminę Żukowo 50 tys. zł. Opis inwestycji: W 2016 r. Burmistrz Gminy Żukowo przekazał do GDDKiA dokumentację projektową dot. budowy chodnika na odcinku Tuchom – Chwaszczyno. Zakres budowy obejmował wykonanie jednostronnego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, o szerokości od 1,5 m do 2,00 m z przebudową istniejących zjazdów oraz budową kanału technologicznego. Ponadto w miejscach wymagających podwyższonego bezpieczeństwa, wybudowano barierki chodnikowe o łącznej długości wynoszącej blisko 400 m. Długość całego utwardzonego odcinka chodnika łączącego Tuchom z Chwaszczynem po przebudowie wynosi ponad 1500 m.

Opublikowane: Październik 1st, 2018 11:09 pm, ostatnia aktualizacja: Październik 11th, 2018 at 3:46 pm