Budowa budynku administracji publicznej pod nazwą „Budynek o funkcji społecznej oraz dla OSP”

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 048 886,17 zł ZAKOŃCZENIE REALIZACJI: wrzesień 2023
ROBOTY WYKONANE: Inwestycja polegała na budowie budynku o funkcji społecznej oraz dla OSP. Na parterze planowana jest strefa użyteczności społecznej przeznaczonej dla Kół Gospodyń Wiejskich, zespołu ludowego "Liwoczanie". W ramach inwestycji wybudowany został budynek wraz instalacjami wewnętrznymi: instalacją C.O., wody ciepłej, zimnej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektrycznej, źródłem ciepła. W budynku jest kocioł gazowy. Inwestycja obejmowała montaż instalacji fotowoltaicznej. Odprowadzenie ścieków z budynku - do istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków, woda deszczowa z budynku magazynowana jest w zbiorniku retencyjnym, ścieki technologiczne odprowadzone zostaną do bezodpływowego zbiornika, natomiast przyłącz wodociągowy wykonany z istniejącej studni.
DOFINANSOWANIE: Inwestycja została dofinansowana 1 741 553,24 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - II Edycja. Z budżetu gminy Brzyska dołożono 307 332,93 zł.
 

Opublikowane: 30 stycznia, 2024 3:01 pm, ostatnia aktualizacja: 30 stycznia, 2024 at 3:05 pm