Wspólna deklaracja pozostała przesłana do ambasadorów wszystkich państw członkowskich, później porozumienie musi zostać zaakceptowane przez partnerów unijnych. Pod tym warunkiem dokument może zostać zaakceptowany, a później podpisany na szczycie Unia Europejska - Kanada.

Nie wiadomo, kiedy może zostać podpisany. Negocjacje pomiędzy UE, a Kanadą zakończyły się ponad dwa lata temu. Umowa ma na celu zniesienie prawie wszystkich ceł i barier pozataryfowych, a także  zliberalizować handel usługami między UE a Kanadą.

W całej Unii Europejskiej były liczne protesty sprzeciwiające się tej umowie.