Ataki wilków na Warmii i Mazurach

wilk szary

W tym roku na Warmii i Mazurach doszło już do prawie 70 ataków wilków na zwierzęta hodowlane. Młode wilki przyuczają się do polowania i zwierzęta pozostawione blisko lasu są dla nich łatwą zdobyczą.

Ostatni atak miał miejsce m.in. w Bukwałdzie pod Olsztynem, gdzie zagryzionych zostało 6 owiec. Według Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tym roku wilki atakowały już 66 razy. Według przyrodników ataki wilków nasilają się właśnie w sierpniu. Są już pokolenia wilków, które nie wiedzą, że człowiek jest zagrożeniem. Wpływ na to ma m.in. fakt, że osiedlamy się coraz bliżej lasów, powstają nowe drogi przecinające kompleksy leśne, od 20 lat nie ma też polowania na wilki. Straty zazwyczaj nie powtarzają się każdego roku w tych samych gospodarstwach. Od początku tego roku na Warmii i Mazurach odnotowano już o 13 przypadków ataków więcej niż w całym ubiegłym roku.

Opublikowane: Sierpień 30th, 2018 12:14 pm