Armenia zrywa porozumienie nt. normalizacji stosunków z Turcją

Erywań, Armenia

Armenia zerwała porozumienie pokojowe, jakie zawarła z Turcją w 2009 r. Tym samym, według rzecznika prezydenta Armenii Serża Sargasjana "próba normalizacji stosunków między oboma krajami okazała się skazanym na porażkę przedsięwzięciem".

Prezydent Sargasjan poinformował o anulowaniu postanowień traktatu podczas obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Miały one być "nieważne i nic nie znaczące".

Turcja i Armenia zawarły historyczne porozumienie w październiku 2009 r., jednak nigdy nie zostało ono ratyfikowane przez strony. Miało ono m.in. pozwolić na otwarcie granicy turecko-armeńskiej.

Największą przeszkodą na drodze do pokoju między państwami jest kwestia uznania ludobójstwa Ormian w 1915 r., którego miało się dopuścić chylące się ku upadkowi Imperium Osmańskie. Na skutek czystek w Anatolii zginęło wtedy, według różnych szacunków, nawet ponad 1 mln Ormian i innych niemuzułmańskich mniejszości.

Ostatnio konflikt podgrzało uczczenie przez Turcję 26. rocznicy zbrodni wojska i bojówek Armenii na ponad 600 Azerach zamieszkujących wieś Chodżały w Górskim Karabachu. Turcja tradycyjnie wspiera bliski jej kulturowo, językowo i religijnie Azerbejdżan.

Opublikowane: Marzec 2nd, 2018 8:46 am