Alumnat

W pobliżu kościoła usytuowany jest tzw. Alumnat, wzniesiony w latach 1773-1775. Tutaj znajdowało się utworzone przez Kosmowskiego kolegium- szkoła średnia, zarazem był pełnił on funkcję internatu dla uczniów szkoły. Budynek posiada trzy skrzydła. Przed wejściem znajduje się brama, na której umieszczono herby Polski i Litwy oraz herb Poniatowskich (Ciołek). Nad herbami widnieje oko - symbol opaczności boskiej. W medalionie przedstawiono podobiznę króla Stanisława Poniatowskiego. Jemu też dedykowana jest łacińska inskrypcja (w polskim tłumaczeniu: Nauk wspaniały odnowiciel).

[smartslider3 slider=37]

Szkoła otwarta w 1776 roku dochowała się wielu znakomitych absolwentów i wychowanków, wystarczy wspomnieć Jędrzeja Śniadeckiego, Hipolita Cegielskiego, Mariana Langiewicz oraz Jerzego Waldorffa. W XIX była jedną z najlepszych w w Wielkopolsce a chętni do nauki przybywali nawet z innych krajów. Uczniowie Szkoły uczestniczyli w zrywach niepodległościowych 1830, 1848 i 1863 roku. W 1848 budynek szkoły pełnił przez pewien czas rolę szpitala powstańczego. Gdy patriotycznie nastawieni gimnazjaliści wzięli udział w powstaniu styczniowym władze pruskie zamknęły gimnazjum, a szkołę otwarto po trzech latach już jako progimnazjum. W II połowie XIX Alumnat był zbyt mały by pomieścić chętnych do nauki wobec czego zbudowano nowy budynek, w którym dzisiaj mieści się Zespół Szkól Gimnazjum i Liceum im. M. Kosmowskiego.

Opublikowane: 8 stycznia, 2018 3:51 pm, ostatnia aktualizacja: 1 lutego, 2018 at 4:42 pm