Afganistan: NATO podejmie decyzję o wysłaniu żołnierzy

afganistan

Sekretarz generalny NATO: w najbliższych tygodniach zostanie podjęta decyzja o zwiększeniu kontyngentu niebojowego w Afganistanie

Szef Sojuszu Jens Stoltenberg oświadczył: "Dokonujemy oceny tego wniosku, a następnie w ciągu tygodni podejmiemy decyzję na temat skali i zakresu misji, ale nie ma mowy o powrocie do operacji wojskowych w Afganistanie". Jednocześnie Norweg podkreślił, że nie będzie to misja bojowa, a jedynie szkoleniowa i wsparcia. Kwestia wysłania wojsk ma zostać szczegółowo omówiona na nadchodzącym szczycie NATO 25 maja.

Opublikowane: Maj 10th, 2017 2:57 pm