72 rocznica konferencji w Jałcie

Jalta1

72 lata temu 4 lutego 1945 roku rozpoczęła się konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie z udziałem Józefa Stalina, Franklina D. Roosevelta i Winstona Churchilla, którą uznaje się na jedno z najważniejszych wydarzeń w XX-wiecznej historii Europy. Konferencja przesądziła także o przyszłych granicach państwa polskiego.

Do głównych postanowień krymskiej konferencji w dniach 4-11 lutego należało uznanie polskiego rządu pod patronatem Stalina, przekształconego później w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej oraz ustalenie wschodniej granicy Polski na linii Curzona. Z granic Polski został wyłączony m.in. Lwów. Zaznaczono także bez podawania szczegółów, że "Polska powinna uzyskać znaczny przyrost terytorialny na Północy i na Zachodzie".

Opublikowane: Luty 4th, 2017 12:17 pm