WSA: HGW nie musi płacić Patrykowi Jakiemu

warszawaHGW-1024x724

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił pierwszą z nałożonych na Hannę Gronkiewicz-Waltz. Komisja weryfikacyjną ds. reprywatyzacji  domagała się grzywny w wysokości 3 tys. zł za niestawienie się na jednej z pierwszych rozpatrywanych spraw.

WSA nie tylko uchylił postanowienie, ale również zasądził od komisji na rzecz Prezydenta m.st. Warszawy kwotę 580 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wyrok jest nieprawomocny i będzie możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"Brak jest przepisu, który pozwalałby ukarać grzywną organ reprezentujący stronę lub piastuna organu" - argumentują sędziowie i dodają, że "w obecnym stanie prawnym ewentualna grzywna mogła być nałożona tylko na stronę, czyli na m.st. Warszawę".

Gronkiewicz-Waltz łącznie miała zapłacić 40 tys. zł grzywien za nieusprawiedliwione niestawiennictwo. Swoje absencje tłumaczy rzekomą niekonstytucyjnością komisji. We wrześniu Urząd Skarbowy zajął na prywatnym rachunku bankowym pani prezydent ponad 12 tys. zł.

Opublikowane: Październik 25th, 2017 2:53 pm