Wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez susze

Wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez susze

 Zaręby Kościelne, 02.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

W związku ze szkodami w uprawach rolnych, które zostały wyrządzone przez susze, informuję o możliwości składania w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych wniosków o oszacowanie szkód na odpowiednim formularzu dostępnym w załączniku oraz w Urzędzie Gminy pok. Nr 10.

Do wniosków należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności za 2018r. oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Wnioski należy składać w godzinach pracy urzędu do 17.07.2018 r.

 Wójt Gminy

mgr Józef Rostkowski

Opublikowane: Lipiec 9th, 2018 5:21 pm