Ukraina: prezydent Poroszenko przedstawił projekt dotyczący reintegracji Donbasu

DonbasPrezydent Ukrainy Petro Poroszenko przedłożył Radzie Najwyższej projekt ustawy mającej na celu wskazanie założeń reintegracji Donbasu z Ukrainą, a także określający jego obecny status prawny. Zgodnie z nowym prawem, terytorium to ma być uznawane za okupowane przez Federację Rosyjską.

Projekt ustawy zakłada uznawanie za nieważne wszelkich aktów prawnych wydanych przez separatystyczne władze oraz podkreśla wagę porozumień mińskich w przywróceniu jedności kraju.

Ustawa wprowadza także w zmiany w kwestiach wojskowych. Powołuje Zjednoczony Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy, który przejmie kierownictwo nad operacjami wojskowymi w Donbasie od Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która prowadziła działania w ramach operacji terrorystycznej.

Opublikowane: Październik 5th, 2017 12:25 pm, ostatnia aktualizacja: Październik 6th, 2017 at 7:24 pm