Traktat zakazujący broni jądrowej został przyjęty 122 głosami przy jednym głosie sprzeciwu (Holandia) i jednym wstrzymującym się (Singapur).  Zostanie on przedłożony do ratyfikacji od 20 września i będzie miał zastosowanie jedynie w stosunku do ratyfikujących go krajów. Państwa nie popierające traktatu to: USA, Rosja, Wielka Brytania, Chiny, Francja, Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael.