Nieważne referendum w Raszynie

RaszynReferendum dotyczące odwołania wójta i rady gminy jest nieważne z powodu zbyt małej frekwencji, która wynosiła zaledwie 7,84%.

Aby referendum było ważne, udział w nim musiało wziąć udział nie mniej niż 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Karty do głosowania wydano 1300 osobom, a uprawnionych do tego było 16576 osób. Główną przyczyną referendum była "niechęć raszyńskich władz do podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego włączenia gminy Raszyn do m.st. Warszawy, w związku z zamiarem utworzenia metropolitarnej jednostki samorządu terytorialnego".

Opublikowane: Czerwiec 26th, 2017 9:47 am