Grób żołnierzy poległych podczas II wojny światowej

Na miejscowym cmentarzu w Zarębach Koscielnych znajduje się grób żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Na grobie umieszczono tablicę ku ich czci, a także w hołdzie powstańcom styczniowym oddziału płk. Mystkowskiego. Niedaleko stąd, pod pobliską wsią Kietlanka, oddział powstańczy pod dowództwem płk. Ignacego Mystkowskiego urządził zasadzkę na rosyjski pociąg pancerny. W potyczce tej ponieśli oni klęskę, zginęli wszyscy dowódcy batalionów, w tym płk Mystkowski. Został on pochowany na cmentarzu w Zarębach Kościelnych. Na tablicy pamiątkowej widnieje napis: "Służba żołnierska to sztandar, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem" oraz "Żołnierzom września w tej mogile spoczywającym, płk. Mystkowskiemu i żołnierzom powstania styczniowego, wszystkim żołnierzom spoczywającym na ziemi zarębskiej poległym za Ojczyznę, wdzięczni parafianie".

grób żołnieży

Opublikowane: Lipiec 10th, 2018 1:56 pm